منوی دسته بندی

اعضای هیات مدیره

آقای شهاب دریانورد درگهانی

آقای محمّد بادسار

آقای سیّد مسلم دریانورد

 

آقای عیسی سرودی

 

آقای احمد محیائی درگهانی

 

آقای افضل خواجه شهاب

 

آقای عبدالمنعم دریانورد

 

 

enemad-logo