انجمن خیریه انفاق درگهان با استفاده از علم و تکنولوژی روز ، راه های ارتباطی متفاوتی ارائه می نماید.

نیازمندان می توانند به راحتی با موسسه ارتباط برقرار نمایند و چنانچه شرایط لازم را دارا باشند تحت پوشش قرار بگیرند
خیرین و نیکوکاران می توانند با موسسه و همچنین نیازمند مورد نظر به صورت مستقیم ارتباط برقرار نمایند.

تلفن

٠٧۶٣۵٢۶٧٠٧٠

تلفکس

٠٧۶٣۵٢۶٩۵٢١

    هرمزگان ،قشم شهر درگهان روبروی دلبری روبروی سوپر مرکزی فجر

    ساعات کاری: ۸:۳۰ صبح الی ۱۴ بعد ازظهر